Sekcja ofert

Rozwój zawodowy

Podkategorie

Filtruj wyniki

thumb
od: 149,00 zł

Animator społeczno-kulturalny z elementami edukacji regionalnej i kulturalnej SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wykształcenie średnie, a także dla studentów kierunków: Pedagogika, Bibliotekoznawstwo, Socjologia, Edukacja Kulturalna i Me…

Data: 2019-12-05
Kategoria: Akademie/szkoły
Więcej
thumb
od: 199,00 zł

Asystent(ka) - pomoc nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju dziecka oraz metod diagnozowania potrzeb dz…

Data: 2019-12-04
Kategoria: Akademie/szkoły
Więcej
thumb
od: 149,00 zł

Cel szkolenia: jest opis diagnostyki i programowania w resocjalizacji. Omówiono w nim model diagnozy, procesy diagnozowania w resocjalizacji, przykładowe narzędzia do diagnozowania pomiaru ni…

Data: 2019-12-09
Kategoria: Akademie/szkoły
Więcej
thumb
od: 89,00 zł

Dydaktyka twórczości z elementami aktywnego nauczania SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest przedstawienie tematu pedagogiki twórczości, jej podstaw teoretycznych i metodycznych. W szkoleniu omówiono również podstawy teoretyczne i metodyczno-dydakty…

Data: 2019-12-07
Kategoria: Akademie/szkoły
Więcej
thumb
od: 99,00 zł

Kluczowe umiejętności społeczne i personalne na rynku pracy SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest zdobycie umiejętności społecznych i personalnych takich jak: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. Uczestnik szkolenia pozna również zasady …

Data: 2019-12-07
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 149,00 zł

Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest zapoznanie Kursantów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, środowiskach lokalnych, zabezpieczania kwestii konfliktowych podc…

Data: 2019-12-10
Kategoria: Akademie/szkoły
Więcej
thumb
od: 149,00 zł

Mediacje sądowe i pozasądowe SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest: zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami i zastosowaniem mediacji. Pozna kluczowe składowe psychologii konflik…

Data: 2019-12-04
Kategoria: Komunikacja
Więcej
thumb
od: 149,00 zł

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z metodyką pracy z dziećmi o głęboką niepełnosprawnością intelektualną, omówiono w nim podstawy pedagogiki specjalnej oraz met…

Data: 2019-12-10
Kategoria: Akademie/szkoły
Więcej
thumb
od: 149,00 zł

Metodyka pracy kuratora sądowego z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego. Uczestnik pozna takie składowe pracy kuratora sądowego jak: określenie zasad organizacji wykonywan…

Data: 2019-12-08
Kategoria: Akademie/szkoły
Więcej
thumb
od: 89,00 zł

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z elementami kształcenia integracyjnego SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: przedstawienie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej jako subdyscypliny pedagogiki. Szkolenie zawiera opis pojęć pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metod diagnozowania podopieczny…

Data: 2019-12-08
Kategoria: Akademie/szkoły
Więcej