Rozwój zawodowy

Akademie/Szkoły

Podkategorie

Filtruj wyniki

thumb
od: 149,00 zł

Cel szkolenia: jest opis diagnostyki i programowania w resocjalizacji. Omówiono w nim model diagnozy, procesy diagnozowania w resocjalizacji, przykładowe narzędzia do diagnozowania pomiaru ni…

Data: 2019-12-09
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 89,00 zł

Dydaktyka twórczości z elementami aktywnego nauczania SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest przedstawienie tematu pedagogiki twórczości, jej podstaw teoretycznych i metodycznych. W szkoleniu omówiono również podstawy teoretyczne i metodyczno-dydakty…

Data: 2019-12-07
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 149,00 zł

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z metodyką pracy z dziećmi o głęboką niepełnosprawnością intelektualną, omówiono w nim podstawy pedagogiki specjalnej oraz met…

Data: 2019-12-10
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 89,00 zł

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z elementami kształcenia integracyjnego SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: przedstawienie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej jako subdyscypliny pedagogiki. Szkolenie zawiera opis pojęć pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metod diagnozowania podopieczny…

Data: 2019-12-08
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 99,00 zł

Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest przedstawienie specyfiki problemu zaburzeń uwagi u dzieci. Uczestnik pozna podstawy metodyczne przygotowujące do pracy i nauczania dzieci z zaburzeniami uwagi. Nauczy się jak ro…

Data: 2019-12-07
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 89,00 zł

Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla pedagogów i terapeutów. Ma na celu zaznajomienie uczestników z różnymi metodami pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z z…

Data: 2019-12-04
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 149,00 zł

Metodyka terapii zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. Tematyka szkolenia obejmuje również podstaw…

Data: 2019-12-07
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 129,00 zł

Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z elementami terapii pedagogicznej SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Główny nacisk szkolenia koncentruje się na pracy terapeutycznej z dziećmi …

Data: 2019-12-05
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 89,00 zł

Metodyka zajęć kreatywnych z elementami mnemotechnik SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu przedstawienie metodyki zajęć kreatywnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W szkoleniu zawarte są sposoby zapamiętywania oraz charakterystyka pami…

Data: 2019-12-08
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej
thumb
od: 59,00 zł

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy dotyczącej nowoczesnych metod terapeutyczno-rehabilitacyjnych do wykorzystania w procesie terapeutycznym i leczniczym w kontakcie z dziećmi, młodzieżą jak r&oa…

Data: 2019-12-04
Kategoria: Akademie/Szkoły
Więcej