Rozwój zawodowy

Zasoby ludzkie

Podkategorie

Filtruj wyniki

thumb
od: 99,00 zł

Kluczowe umiejętności społeczne i personalne na rynku pracy SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest zdobycie umiejętności społecznych i personalnych takich jak: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. Uczestnik szkolenia pozna również zasady …

Data: 2019-12-07
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 89,00 zł

Szkolenie ma na celu poznanie podstaw teoretycznych i metodycznych pamięci i sposobów zapamiętywania. Uczestnik szkolenia pozna podstawowe mnemotechniki. Szkolenie zawiera także elementy tre…

Data: 2019-12-04
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 129,00 zł

Podstawy psychologii SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest nabycie wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, społecznej, rozwojowej. Uczestnik szkolenia dowie się jak działa nasza pamięć oraz świadomość. Uczestnik szkolenia nabędzi…

Data: 2019-12-04
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 129,00 zł

Psychologia pracy z podstawami BHP i ergonomii SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy w zakresie psychologii pracy, obejmującej rozmaite aspekty organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i kompetencje z zak…

Data: 2019-12-07
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 69,00 zł

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowych. Uczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie o…

Data: 2019-12-05
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 49,00 zł

Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nabędzie umiejętność …

Data: 2019-12-05
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 199,00 zł

Specjalista ds. rekrutacji z elementami doradztwa edukacyjno-zawodowego

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy w zakresie rekrutacji pracowników. Uczestnik szkolenia pozna strategie i metody selekcyjne w procesie rekrutacji pracowników. Szkolenie uzupełnione j…

Data: 2019-12-14
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 199,00 zł

Trener osobisty: coach, mentor, tutor z elementami interwencji kryzysowej SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych wraz z nowoczesnymi metodami pracy takimi jak: coaching, mentoring i tutoring. Szkole…

Data: 2019-12-04
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 199,00 zł

Cel szkolenia: zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych. Poznanie charakterystyki istoty psychologii pracy, a także jej przedmiotu, celu i zada…

Data: 2019-12-08
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej
thumb
od: 199,00 zł

Trener-szkoleniowiec w nauczaniu osób dorosłych SZKOLENIE ONLINE

(brak ocen)
Organizator: Placówka Kształcenia Ustawicznego PSYCHODIA

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy dotyczącej nauczania osób dorosłych. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności związane z planowaniem, realizacją oraz ewaluacją uczenia się os&…

Data: 2019-12-04
Kategoria: Zasoby ludzkie
Więcej